ကျောက်မျက်သုတေသနစာတမ်း
Gem research in Burmese

ကျောက်မျက်များ၏ရောင်ကွဲများ နှင့် ၎င်းတို့ကိုဘယ်လိုခွဲခြားသတ်မှတ်မလဲ။

အက်ရာအတွင်း ဖြည့်စာထည့်ထားသော ပတ္တမြားများ

Article by Dr. Michael S. Krzemnicki in Facette 23 (2017)

ခိုသွေးအနီရည် PIGEON BLOOD RED နှင့် တော်ဝင်အပြာရောင် ROYAL BLUE

နိုင်ငံတကာစံသတ်မှတ်ဖော်ဆောင်ခြင်း

PD Dr. Michael S. Krzemnicki, Swiss Gemmological Institute SSEF

เกณฑ์การเทียบสีและการกำหนดชื่อเฉพาะของอัญมณี

Article by Dr. Michael S. Krzemnicki in Facette 26 (2020)

ทับทิมที่พบน้ำมันเชื่อมประสานรอยแตก

Article by Dr. Michael S. Krzemnicki in Facette 23 (2017)

การค้นคว้า และวิจัยเพื่อการจัดระดับมาตรฐานคุณภาพ สีแดงเลือดนกพิราบ (PIGEON BLOOD) และสีรอยัลบลู (ROYAL BLUE) สู่สากล

โดย: Dr. Michael S. Krzemnicki, Swiss Gemmological Institute SSEF