Pezzottaite, a new mineral and gem

Pezzottaite, a new mineral and gem. Published in Journal of Gemmology, 2004.

Author(s): H.A. Haenni, M.S. Krzemnicki