งานวิจัยและบทความด้านอัญมณี
Gem research in Thai

เกณฑ์การเทียบสีและการกำหนดชื่อเฉพาะของอัญมณี

Article by Dr. Michael S. Krzemnicki in Facette 26 (2020)

ทับทิมที่พบน้ำมันเชื่อมประสานรอยแตก

Article by Dr. Michael S. Krzemnicki in Facette 23 (2017)

การค้นคว้า และวิจัยเพื่อการจัดระดับมาตรฐานคุณภาพ สีแดงเลือดนกพิราบ (PIGEON BLOOD) และสีรอยัลบลู (ROYAL BLUE) สู่สากล

โดย: Dr. Michael S. Krzemnicki, Swiss Gemmological Institute SSEF